Velkommen!
Kurs og kompetanse for landbruket og de grønne næringer.
Utleie av møterom!
Hos oss kan du leie møterom og Auditorium med gode fasiliteter.
Skjetlein grønt kompetansesenter er fra 1. september 2016 formelt lagt under Skjetlein videregående skole, utviklingsavdelingen. Hovedfokus fremover er kompetansegivende kurs med hovedvekt på VG3 Landbruk (voksenagronomen), Fagskoletilbud i Mjølkeproduksjon og driftsledelse/Kornproduksjon og driftsledelse og VG2 Blomsterdekoratør. Utviklingsavdelingen skal også arbeide med videreutviklingen av grønne næringer; herunder urbant og bynært landbruk og fornybar energi i småskala. Næringsaktørene - Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Senter for opplæring i anleggsgartnerfag, Miljøenheten i Trondheim kommune og Bjørkan regnskap finner du fortsatt i andre etasje på Skjetlein grønt kompetansesenter.

Nyheter

Forskningsprosjekt på Skjetlein

Skjetlein videregående skole har i samarbeid med SINTEF, NTNU, NIBIO, University of Alto (Finland), GGE og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag søkt Forskningsrådet om midler til et 4-årig prosjekt.
Les mer

Inn på tunet som næring - oppstartskurs 9. og 10. mars på Mære

Har du begynt å legge planer for et inn på tunet-tilbud eller har de første brukerne kommet til gårds? Her er kurset som gir deg grunnleggende kunnskap for å starte opp et Inn på tunet-tilbud.
Les mer

VG2 Blomsterdekoratør

Nytt kurs i VG 2 Blomsterdekoratør starter opp på Skjetlein den 22. august 2017. Søknadsfristen er 1. juni. Obs - maks antall deltakere er 14.
Les mer