VELKOMMEN TIL GRØNT KOMPETANSESENTER!
GRØNT KOMPETANSESENTER HAR FOKUS PÅ KURS- OG KOMPETANSEGIVENDE TILBUD FOR GRØNNE NÆRINGER
VI SKAL UTVIKLE OG GJENNOMFØRE PROSJEKT I SAMARBEID MED LANDBRUKSNÆRINGA OG FOU-MILJØ