Velkommen!
Kurs og kompetanse for landbruket og de grønne næringer.
Utleie av møterom!
Hos oss kan du leie møterom og Auditorium med gode fasiliteter.
Skjetlein grønt kompetansesenter er fra 1. september 2016 formelt lagt under Skjetlein videregående skole, utviklingsavdelingen. Hovedfokus fremover er kompetansegivende kurs med hovedvekt på VG3 Landbruk (voksenagronomen), Fagskoletilbud i Mjølkeproduksjon og driftsledelse/Kornproduksjon og driftsledelse og VG2 Blomsterdekoratør. Utviklingsavdelingen skal også arbeide med videreutviklingen av grønne næringer; herunder urbant og bynært landbruk og fornybar energi i småskala. Næringsaktørene - Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Senter for opplæring i anleggsgartnerfag, Miljøenheten i Trondheim kommune og Bjørkan regnskap finner du fortsatt i andre etasje på Skjetlein grønt kompetansesenter.

Nyheter

Fagskole i landbruksfag - fortsatt noen ledige plasser

Ta kontakt med Chr. Thams fagskole dersom du er interessert i en av de ledige plassene. Telefon: (+47) 72 81 12 10. E-post: postmottak.meldal@stfk.no
Les mer

Årets VG2 gjeng

En glad og fornøyd gjeng med kommende blomsterdekoratører er ferdig med undervisningen. De har i disse dager både teoretisk og praktisk eksamen. Vi ønsker dem lykke til som ferdig utdannede blomsterde...
Les mer

VG2 Blomsterdekoratør

OBS - noen få ledige plasser! Søknadsfristen utvidet til 12. juni. Nytt kurs i VG 2 Blomsterdekoratør starter opp på Skjetlein den 22. august 2017.
Les mer