Velkommen!
Kurs og kompetanse for landbruket og de grønne næringer.
Utleie av møterom!
Hos oss kan du leie møterom og Auditorium med gode fasiliteter.
Skjetlein grønt kompetansesenter er fra 1. september 2016 formelt lagt under Skjetlein videregående skole, utviklingsavdelingen. Hovedfokus fremover er kompetansegivende kurs med hovedvekt på VG3 Landbruk (voksenagronomen), Fagskoletilbud i Mjølkeproduksjon og driftsledelse/Kornproduksjon og driftsledelse og VG2 Blomsterdekoratør. Utviklingsavdelingen skal også arbeide med videreutviklingen av grønne næringer; herunder urbant og bynært landbruk og fornybar energi i småskala.
Næringsaktørene - Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Senter for opplæring i anleggsgartnerfag, Miljøenheten i Trondheim kommune, Bjørkan regnskap og Advokat Ola Kvernes finner du fortsatt i andre etasje på Skjetlein grønt kompetansesenter.

Nyheter

Fagskole i landbruksfag

I 2017 starter vi i samarbeid med Chr. Thams fagskole opp fagskoletilbud Kornproduksjon og driftsledelse og Mjølkeproduksjon og driftsledelse
Les mer

Hestemøkk som gjødselkilde

Kurset retter fokus mot verdien av hestegjødsel som næringskilde i landbruket. Ulike eksempler på håndtering av gjødselen vil bli gjennomgått, for eksempel trommelkompostering og rankekompostering. Li...
Les mer

Utviklingsansvaret for grønn næring legges til Skjetlein vgs

Selv om Skjetlein grønt kompetansesenter avvikles i sin nåværende form 1. september, vil flere av utdanningsløpene gå som planlagt. Det gjelder i første rekke Voksenagronomen (VG3) og VG2 Blomsterdeko...
Les mer