Innovasjon og samfunnsutvikling

Innovasjon og samfunnsutvikling er en kraft som enten kan eksistere uten noen særlig aktivitet – det er nødvendigheten av den som driver den fremover; bruken av ild, hvordan man lager og brenner leire for å få kokekar for eksempel. Nødvendigheten tar den til et visst nivå, men når de mest grunnleggende behovene av innovasjon er oppfyllet og det finnes et produkt som er godt nok, da kan innovasjonskraften avta.

For å få fortsatt innovasjon og samfunnsutvikling trenger et samfunn mekanismer som støtter og driver på innovasjonen, for eksempel gjennom støtteordninger, program, forskning og langsiktige politiske strategier.

Hvis innovasjonen skal fungere i praksis er det ikke nok å finne på noe nytt; det må også finnes ordninger tilstede for å få ut et produkt. Det må finnes distribusjonskanaler, markedsføring, for ikke å glemme det mest fundamentale – at det er et behov av produktet. Behovet i seg selv kjenner mange ganger bedriften, men for å få ut den store utvekslingen av en investering i utvikling av et innovativt produkt må det finnes strukturer på plass som gjør det mulig å få ut produktet i samfunnet.

En vel gjennomført innovasjonsplan og interessante produkter og tjenester vil bidra positivt i samfunnsutviklingen hvis de kommer ut til riktig tid og sted.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *