Teorikurs for anleggsmaskinførere

Anleggsmaskinførere er et viktig yrke som krever stor kompetanse. Det er et stort ansvar å kjøre maskiner som hjullaster, dumper, doser, gravemaskiner, traktorgravere og veihøvler, og det krever utdanning. Teorikurs bør gjennomføres som komplement til det praktiske arbeidet før å sterke anleggsmaskinføreren i for eksempel arbeidsmiljøspørsmål. Målet på en anleggsarbeidsplass må alltid være å ha null alvorlige ulykker, og en god teori legger grunnen. 

Det er en god del teknikk som en anleggsmaskinfører må beherske, og som gås igjennom i teorikurset for anleggsmaskinførere. For å måle riktig i forbindelse med graving og utføre jobben i tråd med de tegninger som er gitt, brukes GPS og 3D-programmer i maskinen, som føreren må kunne håndtere. Å overføre informasjon fra datorer til maskinen er også et tema for en anleggsmaskinfører.

Anleggsmaskiner arbeider ofte på utsatte steder hvor forholden i omgivelsene ikke er de mest fordelaktige. En maskin tåler gjørme, is, sand, leire og dårlige forhold under lang tid, så lenge den blir vedlikeholdt ordentlig. I teorikurset for anleggsmaskinførere går vi igjennom grunnleggende vedlikehold som får maskinen å prestere bedre over lang tid.

Anleggsmaskinførere påvirker gjennom sin virksomhet naturen hvor de arbeider. Da er det viktig å ha kjennskap til hvordan man fremfører maskinen sin for å gjøre minst mulig skade på omgivelsene. 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *