12th March 2019

Grønt kompetansesenter

Grønt kompetansesenter i Skjetlein er en støtte i tiden. Det blir alt mer viktig for bedrifter og enkelte individer å bidra positivt til et bedre miljø. Det er ikke alltid like selvsagt hvordan man gjør det – noe som først virke å være “grønt” viser seg etter hvert å ikke være det, og omvendt. Historien gjentar seg og det har skjedd mange ganger at det man først tatt for å være bra for miljøet ikke er det.

Det er et globalt meget store klima- og miljøutfordringer, som krever at vi som individer i samfunnet endrer hvordan vi agerer, produserer og konsumerer. Mange produkter i dag har stor negativ påvirkning på miljøet, og bedrifter må gå over til å produsere produkter og tjenester som gir mindre negative effekter på miljø og klima enn i dag. Det er et grønt skifte og det er helt nødvendig.

Mange bedrifter har behov for støtte i navigasjonen blant alle mulige alternativer, og vi er et grønt kompetansesenter som finnes for dere.

Skjetlein kompetansesenter har et bredt spekter av grønne kunnskaper og aktiviteter. Noe som er kjernen i et grønt kompetansesenter – læring, finnes det mye av her. Her kan du lære om alt fra hvordan man binder opp flotte blomsterarrangement for alle slags festligheter, til hvordan man på en arbeidsmiljømessig sikker måte og med produksjon av høy kvalitet fremfører anleggsmaskiner. Kursvirksomheten har stort fokus på grønt landbruk, og det er mange kurser som favner bredt og flere som går inn på dybden i et spesifikt fagområde. 

For den som ikke har mulighet å lese kurser på dagtid finnes muligheter til kveldskurs. Her kan du lære om alt fra plante- og dyreproduksjon til drift og vedlikehold av bygninger og landbruksøkonomi for nybegynnere.

I tillegg til utdanning er det en stor oppgave for et grønt kompetansesenter å drive nettverk. Kompetansesenteret er et knutepunkt for bedrifter som er aktive innenfor grønne næringsvirksomheter og enkelte næringsdrivere som ønsker å komme i kontakt med andre grønne aktører, men det fokuserer også på å knytte an til forskning innenfor miljøfagene som gjennomføres i regionen.

Vi har mange samarbeidspartners innenfor forskning, utvikling, som næringsdrivere og studenter innenfor grønne fag. Den som knytter seg til Skjetlein kompetansesenter kommer å oppdage en hel verden av utdanning og tung fagkompetanse innenfor de mange fag som dekkes av begrepet “grønt”.

Det er også muligheter for å leie lokaler hos oss. Grønne bedrifter er velkomne å utvikle seg videre sammen med vårt grønne kompetansesenter.