12th March 2019

Om oss

I dagens samfunn er det grønne mer sentralt enn noensinne, men det kan være vanskelig å vite hvordan man som liten næringsdriver skal gjøre for å få virksomheten mer “grønn”. Hva betyr begrepet egentlig, og hva gir det for føringer på bedriften hvis man ønsker å gjøre den mer grønn? Sertifiseringer kan for eksempel være en dyr investering for et lite firma, men det kanskje er andre ting det går å fokusere på?

Derfor har vi på Grønt kompetansesenter over lang tid bidratt til å formidle grønn kunnskap til Trøndelag for å hjelpe bedrifter i område å bli mer grønne.

 Målet med Grønt kompetansesenter er å formidle ny kunnskap til næringsvirksomheter, slik at de forbedrer sin lønnsomhet og attraksjonskraft for eksempel gjennom klimasmart landbruk, eller hvordan man bruker ny teknologi for å gjøre virksomheten grønnere.

Måten vi leverer dette på er gjennom kursvirksomhet, foredrag og nettverk, og gjennom samarbeid bidrar vi til utvikling i vest.