Fagskole

Kornproduksjon og driftsledelse eller Melkeproduksjon og driftsledelse? Begge studiene er deltidsstudium over to år, basert på samlinger, som tilsvarer ett års fulltidsstudium. Du kan være i arbeid mens du studerer og trenger ikke å bo i nærheten av skolen. Du velger selv om du vil delta på samlingene enten ved oppmøte på lærestedet eller via videokonferanse.

Mer info finner du på Chr. Thams fagskole.

Etter endt utdanning blir du enten agrotekniker i kornproduksjon og driftsledelse eller agrotekniker i melkeproduksjon og driftsledelse.


Oppstart: Oppstart 31.august 2017.
Pris: Ingen kursavgift.
Varighet: August 2017 - juni 2019. Det blir 3 faste undervisningsdager pr måned (kl. 08.30 - 15.30) og 4 fysisk samling a 3 dager (1 pr semester) med praktisk emne/ekskursjon.
Innhold: Begge studiene består av 4 emner, totalt 60 fagskolepoeng. Det enkelte emne avsluttes med eksamen.
Kornproduksjon og driftsledelse: Driftsledelse og økonomi (21 fagskolepoeng), jord- og plantekultur (14 fagskolepoeng), Kornproduksjon (17 fagskolepoeng) og Hovedprosjekt (8 fagskolepoeng).
Melkeproduksjon og driftsledelse: Driftsledelse og økonomi (21 fagskolepoeng), Forproduksjon og beitebruk (10 fagskolepoeng), Mjølke- og kjøttproduksjon (21 fagskolepoeng) og Hovedprosjekt (8 fagskolepoeng).
Sted: Skjetlein grønt kompetansesenter, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand
Søknadsfrist: 15. april 2017. Søknad leveres på nett hos nasjonalt opptakskontor: www.fagskoleopptak.no eller www.vigo.no.
Kontakt: Chr. Thams fagskole, telefon 72 81 12 10, postmottak.meldal@stfk.no eller Skjetlein v.g.s., telefon 72 81 13 40, postmottak.skjetlein@stfk.no