"+ 100 KG PÅ MÅLET" - KORNKURS

Grønt kompetansesenter og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til kornkurs:


Dato:
Mandag 9. april, mandag 16. april, mandag 5. november og mandag 19. november. Alle dager kl. 1900 - 2200. Markvandring i mai/juni og august.
Pris: Kr 2400.
Varighet: 4 kvelder og 2 markvandringer.
Sted:
Skjetlein videregående skole, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand.
Påmelding:
Innen 5. april på
http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TYSQ0MHYGOCMgdyU1MvIe1UfSkpzHHeHk.html
Kontakt: Grønt kompetansesenter v/Sissel Langørgen, telefon 91 37 29 37

Målgruppe: Dyktige kornprodusenter som ønsker ekstra påfyll av praktisk rettet kunnskap.

Målsetting: Deltakerne skal ved hjelp av resultat fra forsøk, forskning, avlingskampen og erfaringsutveksling med kolleger, være i stand til å øke kornavlinga med 100 kg på målet.

Omfang: Fire kurskvelder - i april og november, og to markvandringer i mai/juni og august.

Hver kurskveld går i dybden på et aktuelt tema. Siste kurskveld er det åpning for tema etter innspill fra deltakerne. Kveldene legges opp med en veksling mellom faglige innlegg og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det blir servert kveldsmat underveis i møtet.

KURSKVELD 1 - TEMA JORDSTRUKTUR OG JORDARBEIDING

Mandag 9. april, Skjetlein Grønt Kompetansesenter kl 1900-2200

 • Velkommen til kurs
 • Erfaringer fra Avlingskampen og Havre-NM. Gjør de noe her som andre kan lære av?
 • Økt kornavling gjennom bedre jordstruktur, redusert jordpakking og tilpasset jordarbeiding v/Trond Børresen, professor ved NMBU

KURSKVELD 2 - TEMA GJØDSLING, PLANTEVERN OG pH

Mandag 16. april, Skjetlein Grønt Kompetansesenter kl 1900-2200

 • Erfaringer fra en dyktig bonde som lykkes over år
 • Økt kornavling gjennom mer optimal bruk av gjødsel, plantevernmidler (soppmidler) og kalk
 • Grunngjødsling, startgjødsling, delgjødsling
 • Bladprøver
 • Info om sommerens markvandringer

Innledninger ved Einar Strand, NLR/NIBIO og ved Yara.

MARKVANDRINGER

Månedsskiftet mai/juni (2 timer) - markvandring med fokus på sopp og delgjødsling

August (2 timer) - markvandring med fokus på sorter, jordpakking og drenering. Sted: Skjetlein.

Tidspunkt for markvandringene bestemmes av været. Sted for den første markvandringen bestemmes når vi ser hvor deltakerne bor. Nærmere informasjon sendes på SMS til kursdeltakerne.

KURSKVELD 3 - TEMA ARTER OG SORTER, VEKSTSKIFTE

Mandag 5. november Skjetlein Grønt Kompetansesenter kl 1900-2200

 • Slik ble vekstsesongen i Trøndelag - oppsummering ved NLR
 • Vekstskifte
 • Arter og sorter

KURSKVELD 4 - TEMA DRENERING OG ÅPEN POST

Mandag 19. november, Skjetlein Grønt Kompetansesenter kl 1900-2200

 • Drenering
 • Innlegg fra en dyktig bonde som lykkes over år
 • Åpen post - tema bestemmes etter innspill fra deltakerne underveis i kurset