Motorsag

Kurs i sikker bruk av motorsag - dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dato:
Mandag 17. september 2018 kl. 08.00 - 12.00 (dag 1) og mandag 24. september kl. 08.00 - 16.00 (dag 2)
Pris: Kr 3000,-
Varighet: 12 timer fordelt på 2 dager
Sted:
Skjetlein videregående skole, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand
Påmelding:
Innen fredag 7. september 2018
Kontakt:
gronnkompetanse@trondelagfylke.no, tlf. 74 17 60 60

Bruk av motorsag i næringsrettet virksomhet

Formålet med kurset er å gi praktiske kunnskaper og dokumentert sikkerhetsopplæring (jf. forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2) til alle som skal bruke motorsag i næringsrettet virksomhet og trenger bevis på dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring i hensiktsmessige arbeidsmetoder, samt riktig stell og vedlikehold av motorsag og verneutstyr. Kurset er også velegnet for de som bruker motorsag til andre formål, eller som ønsker å skaffe seg en motorsag.


For alle som bruker motorsag

Målgruppen er alle som bruker motorsag i næringsrettet virksomhet og trenger dokumentert sikkerhetsopplæring iflg.

forskrifter. Det blir undervisning i riktig teknikk ved felling, kvisting og kapping av trær, samt en gjennomgang av daglig og ukentlig vedlikehold av motorsaga. Det blir også opplæring i filing av motorsagkjedet.

Aldersgrensen for å kunne delta er 15 år. Kursleder er Jon Olav Martinsen, lærer ved Skjetlein videregående skole. Vi sender ut faktura for betaling av kursavgift. Bevis på dokumentert sikkerhetsopplæring blir utsendt etter fullført kurs og betalt faktura.

Obs! De som har: Ta med egen motorsag og verneutstyr. Kompetansesenteret holder bensin og olje. (Forøvrig har vi noe verneutstyr til utlån for den praktiske delen).


Program

Dag 1 (4 timer): Teori inne og praksis på verksted

Dag 2 (8 timer): Praktiske øvelser ute

- Personlig verneutstyr samt vask- og vedlikeholdsrutiner
- Sikkerhetsregler
- Verneinnretninger og funksjon
- Stell og vedlikehold av motorsaga
- Filing av sagkjede
- Filing i skogen
- Sikre felle-, kviste- og kappemåter
- Effektive arbeidsmetoder
- Sikkerhetsregler
- Arbeidsteknikk for nedtaking av fastfelt tre

På utedagen lages bål, og medbrakt niste og kaffe nytes rundt bålet.


Meld deg på her!

*
*
*
*
*
*