Økologisk fagseminar

Økologisk Fagseminar
Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, Grønt Kompetansesenter og Oikos Sør-Trøndelag.
Dato:
Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 08.30 - 15.00
Pris: Gratis
Varighet: 1 dag
Sted:
Skjetlein videregående skole, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand. Møterom Auditoriet.
Påmelding:
Innen fredag 21. september 2018. Send e-post med påmelding til gronnkompetanse@trondelagfylke.no eller bruk påmeldingsskjemaet nedenfor.
Kontakt:
gronnkompetanse@trondelagfylke.no, tlf. 74 17 60 60

Tid

Tema/foredrag

Aktører

08:30 - 08:45

Oppmøte/registrering/kaffe

Alle

08:45 - 09:00

Velkommen

Alle

09:00 - 09:40

Inspirasjonsbonde økologisk landbruk

Hvilke utfordringer har tørken i sommer gitt, og hva kan vi gjøre for å forebygge og sikre trygge produksjonsvilkår ved morgendagens utfordrende klimaforhold?

Anders Eggen

09:40 - 10:20

«Ekte mat fra bonde til forbruker»

Lokalmatportalen er organiserte møteplasser der forbrukere i Trondheimsregionen kan bestille og får levert økologisk og lokal mat fra bønder som produserer kvalitetsråvarer.

Wenche Fremo

10:20 Pause10:30 - 11:00

Skjølberg Gård leverer ikke bare råvarer til treretters middager, men har også inngått et unikt samarbeid med Credo, en av norges mest profilerte restauranter, der de samarbeider om hva som skal dyrkes, men utvikler også menyer og produkter som gir internasjonalt anerkjente smaksopplevelser.

Carl Erik Østlund

11:00 - 11:30

Fannremgården - mangfoldig og kreativ

Jon Fredrik Skauge syr, baker, melker kyr, kjerner smør, steller dyr, utvikler og ivaretar husa på gården og mye, mye mer. Han er også leverandør av rømme og smør til restauranten Credo i Trondheim og til Bårdshaug Herregård.

Jon Fredrik Skauge

11:30 - 12:30

Lunsjpause

Økologisk lunsj serveres


12:30 - 13:10

Prosjektet «Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge» er et

pilotprosjekt. Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder

tilpasset norsk klima og ulike driftsformer. Tørken i sommer aktualiserer denne problemstillingen.

Hege Sundet, NLR Østafjells

13:10 - 13:50

Anders Lerberg Kopstad driver en gård på Ringerike med planleggingsverktøyet Holistic management (helhetlig beiteplanlegging). De har sau, grønnsaker og erfaring med direktesalg via REKO.

Han bruker sauene som verktøy for å forbedre jordkulturen.

Anders Lerberg Kopstad

13:50 Pause14:00 - 15:00

La oss legge et Columbi-egg!

Landbruket er en viktig del av karbonkretsløpet. Omtrent halvparten av fotosyntesen på landjorda foregår på åker og eng. Jord er også det nest største reservoaret av karbon etter havet. Med kontinuerlig grønt plantedekke og fôring av jordas næringsnett kan vi få mer oppbygging enn nedbryting.

Hege Sundet, NLR Østafjells

15:00

SluttMeld deg på her!

*
*
*
*
*
*