Utbygging på 15 - 30 -kyrsbruket

Grønt kompetansesenter, Norsk Landbruksrådgiving og Tine Rådgiving inviterer melkeprodusenter til kurs.


Dato:
Mandag 23. april kl. 1000-1500 og tirsdag 24. april kl. 1000 - 1500.
Pris: Kr 1800,-
Varighet: 10 timer fordelt på to dager
Sted:
Skjetlein videregående skole, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand
Påmelding:
Innen 18. april
Kontakt:
Grønt kompetansesenter v/Sissel Langørgen tlf. 91 37 29 37

Målgruppe

Melkeprodusenter med færre enn 35 kyr som vurderer ombygging eller nybygg av fjøs.

Mandag 23. april kl 1000-1500

 • Veivalg i drifta v/Håvar E. Hanger, NLR
 • Økonomisk handlingsrom og driftsplanlegging v/Aage Krokstad, NLR
 • Planleggingsprosessen - faser, rekkefølge, aktører, prosjektledelse, eierskap til prosessen v/Torill Margrete Mevik, Innovasjon Norge
 • Kommunens ulike roller i en utbyggingsprosess v/Atle Horn, Stjørdal kommune
 • HMS - før, under og etter byggeperioden v/Ola Fiskvik, NLR
 • Erfaringer fra ombygging av fjøs v/gårdbruker Sissel Langørgen, Byneset

Tirsdag 24. april kl. 1000-1500

 • Sånn gjorde vi det - erfaringer fra gårdbruker Ola Lund, Å i Meldal
 • Bygningsløsninger for små fjøs v/Knut Erik Ree, NLR og Svein-Anders Lundstadsveen, Tine
  • bygningsløsninger nybygg
  • bygningsløsninger ombygging
  • kostnadsoverslag
  • nødvendige prioriteringer når man bygger ut for små besetninger
  • egeninnsats
 • Planlegging av helse, fôring og kalveoppdrett ved ombygging av fjøs v/Veronique Mork, Tine
 • Betongskader i gjødselkjellere. Hvordan vurdere om det er noe å bygge videre på? - v/Ivar Vatn, NLR
 • Finansiering av fjøs v/Torill Margrete Mevik, Innovasjon Norge og Thomas Engan, LandkredittBank

Det serveres kaffe ved ankomst og lunsj ca kl. 1200.

Meld deg på her!

*
*
*
*
*
*