VG2 Blomsterdek.

 
 

Kveldskurs over to semestre. Gir verdifullt påfyll og ny kunnskap for alle som ønsker å jobbe, eller allerede jobber i blomsterbransjen.


Dato: Oppstart 22. august 2017. 250 timers kveldskurs.
Pris: Kr. 29 400,- . Prisen inkluderer bøker og blomster/materiell for ca kr 9 000,-. Kurset er godkjent i Lånekassen.
Varighet: Fra kl 16-21.30 hver tirsdag.
Sted:
Skjetlein grønt kompetansesenter, 7083 Leinstrand.
Påmelding:
Utvidet påmeldingsfrist - 14. august 2017! Maks 14 deltakere. Påmeldingsskjema finner du her.
Kontakt:
Fagansvarlig: Anne Marit Weum, 906 65 458, e-post
anne.weum@getmail.no.


 Det er økende etterspørsel etter blomsterdekoratører i arbeidsmarkedet. Dette kurset gir deg et godt grunnlag å bygge videre på, enten du allerede er i jobb, eller ønsker en karriere i blomsterbransjen. Kurset følger fagplanen til VG2 Blomsterdekoratør i videregående skole.

Dette er et kurs for alle som ønsker jobb i blomsterbransjen. Det er ingen aldersbegrensning, og ingen krav til forkunnskaper.


Jobb med levende blomster!

Kurset inneholder en betydelig del praktiske øvelser med levende blomstermateriell og teori. Det er lærer til stede på alle timer, som gir veiledning, instruksjon og demonstrerer ulike teknikker etc. Du skal jobbe med disipliner som buketter, dekorasjoner, brudebinderi, sorgbinderi, m.m..

Faget produksjon og produktutvikling inneholder emner innen tegning/form/farge, plantelære og material- og komposisjonslære. Læreplanen for faget finner du her.


Eksamen som privatist

Som deltaker på kurset får du status som privatist. Du har anledning til å melde deg opp som privatist til eksamen. Det er til sammen 3 eksamener. Dette gjøres på privatistweb.no.


Om kursholderne

Anne Marit Weum har mesterbrev i blomsterdekoratørfaget, og har vært medeier og drevet blomsterbutikk i 27 år. Hun har undervist ved blomsterdekoratørlinja på Skjetlein videregående skole i ca 15 år, og siden 1995 hatt fag- og undervisningsansvar for flere forskjellige blomsterkurs arrangert ved Skjetlein Ressurssenter og nå Skjetlein grønt kompetansesenter. Weum har det faglige ansvaret for kurset.

Marian Roodenburg har mesterbrev i blomsterdekoratørfaget og hun har gått på Kunstakademiet i Haag. Hun har også mellomfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Marian er til daglig lærer på Skjetlein videregående skole og jobber i tillegg som billedkunstner. Marian har undervist i faget i 28 år.


Bilder fra tidligere kurs: