VG2 BlomsterdekORATØR

Kveldskurs over to semester, høst 2018 - vår 2019. Kurset gir verdifullt påfyll og ny kunnskap for alle som ønsker å jobbe, eller allerede jobber i blomsterbransjen.


Dato: Oppstart 21. august 2018. 250 timers kveldskurs.
Pris: Kr. 29 400,- . Prisen inkluderer bøker og blomster/materiell for ca kr 9 000,-.
Kurset er godkjent i Lånekassen.
Varighet: Fra kl. 16-21.30 hver tirsdag.
Sted:
Skjetlein videregående skole, 7083 Skjetlein
Påmelding:
PÅMELDINGSFRISTEN FORLENGET TIL FREDAG 22. JUNI 2018. Maks 14 deltakere. Påmeldingsskjema finner du her.
Kontakt:
Fagansvarlig: Anne Marit Weum, 906 65 458, e-post
anne.weum@getmail.no.

 Det er økende etterspørsel etter blomsterdekoratører i arbeidsmarkedet. Dette kurset gir deg et godt grunnlag å bygge videre på, enten du allerede er i jobb, eller ønsker en karriere i blomsterbransjen. Kurset følger fagplanen til VG2 Blomsterdekoratør i videregående skole.

Dette er et kurs for alle som ønsker jobb i blomsterbransjen. Det er ingen aldersbegrensning, og ingen krav til forkunnskaper.

Jobb med levende blomster!

Kurset inneholder en betydelig del praktiske øvelser med levende blomstermateriell og teori. Det er lærer til stede på alle timer, som gir veiledning, instruksjon og demonstrerer ulike teknikker etc. Du skal jobbe med disipliner som buketter, dekorasjoner, brudebinderi, sorgbinderi, m.m.

Faget produksjon og produktutvikling inneholder emner innen tegning/form/farge, plantelære og material- og komposisjonsære. Læreplanen for faget finner du her.

Eksamen som privatist

Deltakerne på kurset har status som privatister, og har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen på privatistweb.no. Alle som ønsker den formelle kompetansen må ta eksamen.

Fagbrev

Det er to mulige veier til å få fagbrev som blomsterdekoratør:

  • 2 år på skole og 2 år i bedrift: VG1 Design og håndverk (eller tilsvarende) og VG2 Blomsterdekoratør (3 eksamener) og 2-års læretid i bedrift med avsluttende fagprøve.
  • Praksiskandidat: 5 års praksis i 100% stilling i løpet av de siste 10 årene. I tillegg må det gjennomføres en skriftlig eksamen, også kalt teoretisk del av fagprøven. Relevant praksis må godkjennes før oppmelding til fagprøve.
For ytterligere informasjon se Forskrift til opplæringsloven.

Om kursholderne

Anne Marit Weum har mesterbrev i blomsterdekoratørfaget, og har vært medeier og drevet blomsterbutikk i 27 år. Hun har undervist ved blomsterdekoratørlinja på Skjetlein videregående skole i ca 15 år, og siden 1995 hatt fag- og undervisningsansvar for flere forskjellige blomsterkurs på Skjetlein. Weum har det faglige ansvaret for kurset.

Linda Klett har fagbrev i blomsterdekoratørfaget og driver blomsterbutikk. Hun har også erfaring med undervisning.

Bilder fra tidligere kurs: