AGRONOM UTDANNING FOR VOKSNE

Voksenagronomutdanningen omfatter fra 2018 alle landbruksfagene fra VG2 og VG3 Landbruk. Utdanningen er spesielt rettet mot voksne som ønsker formell landbrukskompetanse. Undervisningen er en kombinasjon av teori og praktiske øvinger, med om lag 70% teori og 30% øving. Det gis standpunktkarakter i samtlige fag. Utdanningen gjennomføres på deltid over to år, og avsluttes med eksamen våren 2019 og våren 2020. Bestått eksamen gir rett til tittelen agronom. Nedre aldersgrense er 25 år.

Påmeldingsfrist

15. mai 2018

Du sender din søknad her.

Tid

Skoleåret 2018 - 2019

Oppstart torsdag 6. september 2018. Det blir teoriundervisning kl. 1800-2130 hver torsdag. Undervisningen kan evt. følges som fjernundervisning på Skype. Praktiske øvinger gjennomføres på Skjetlein fredager og lørdager, begge dager kl. 0900-1600. Det blir undervisning 9 fredager og 5 lørdager i løpet av skoleåret. Siste undervisningsdag er 26. april 2019.

Skoleåret 2019 - 2020

Oppstart torsdag 22. august 2019. Det blir teoriundervisning kl. 1800-2130 hver torsdag. Undervisningen kan evt. følges som fjernundervisning på Skype. Praktiske øvinger gjennomføres på Skjetlein fredager og lørdager, begge dager kl. 0900-1600. Det blir undervisning 11 fredager og 9 lørdager i løpet av skoleåret. Siste undervisningsdag er 30. april 2020. Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Sted
Teoriundervisningen torsdager er på Skjetlein videregående skole og kan eventuelt følges som fjernundervisning på Skype. De praktiske øvingene vil foregå på Skjetlein videregående skole, med innslag av teori og eksterne studiebesøk.

Eksamen
Mai/juni 2019 og mai/juni 2020.

For hvem
Kurset er spesielt egnet for voksne som:
 • ønsker en formell landbruksutdanning
 • vil ha et bedre grunnlag for å drive gårdsbruk
 • ønsker å forbedre karakterer, og/eller som sikter mot høyere utdanning innen naturbruk.

Nedre aldersgrense er 25 år.

Fagemner

VG2: Forvaltning og drift, Produksjon og tjenesteyting, Traktor og maskin, Økologisk landbruk.

VG3: Plante- og husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap, Økologisk landbruk, Økonomi og driftsledelse.

Økonomi
Undervisninga og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold under samlingene dekkes av den enkelte.
Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no.

Kontakt og påmelding
Kontaktpersoner:
Laila Stubsjøen, tlf. 957 54 152, laistu@trondelagfylke.no
Stefan Preisig, tlf. 904 19 930, stepr@trondelagfylke.no

Søknadsfrist: 15. mai 2018
Du sender din søknad her.

Skjetlein videregående skole

Skjetlein videregående skole har drevet opplæring innen landbruk siden år 1900. I tillegg til utdanningene innen naturbruk, har skolen også tilbud innen bygg- og anleggsfag. Skolen driver et eget middels stort gårdsbruk som vil være arena for de praktiske øvingene i Voksenagronomen. På gårdsbruket finner du:

 • Økologisk melkeproduksjon
 • Økologisk sau
 • Konvensjonell gris
 • Konvensjonelle høns
 • Økologisk gras- og kornproduksjon, grønnsaker, frukt og bær
 • Gartneri med økologiske grønnsaker og urter til egen kantine
 • Traktor og maskiner
 • Utmark 1000 da, 700 da produktiv skog
 • Komposteringsreaktor
 • Anlegg for fornybar energi; solceller og solfangere, eget vannkraftverk (vannhjul med miniturbin) og vedfyringslab

Grønt kompetansesenter

Grønt kompetansesenter er Utviklingsavdelingen ved Skjetlein videregående skole. Kompetansesenteret er en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen de grønne næringene. Vi tilbyr kurs og kompetansegivende tiltak for voksne i samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere. Grønt kompetansesenter har følgende fokusområder:

 • Bynært og urbant landbruk
 • Den nye bonden
 • Klimasmart landbruk
 • Teknologi i grønne næringer
 • Økologisk landbruk

Vi jobber også med å bygge opp et kompetansemiljø for landbruksnæringen på Skjetlein. Sentralt i dette miljøet er Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag og landbruksforvaltningen i Trondheim kommune. I tillegg samarbeider vi tett med Utviklingsavdelingen ved Mære landbruksskole.