VG3 Landbruk

Vi tilbyr VG3 Landbruk som kveldskurs. Dette er et kurs i landbruksfag for voksne med mulighet for å avlegge agronomeksamen som privatist. Det går over tre semestre, med undervisning ca en kveld per uke.

NB! Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget.
Dato: Oppstart august 2018
Pris: Kr 16 000,-. Bøker og annet undervisningsmateriell kommer i tillegg, på ca kr 3 500,-. Hvis du ønsker å gå opp til eksamen som privatist koster det kr 1000,- per eksamen. Dette er en avgift som i sin helhet går til Eksamenskontoret. Kurset er godkjent av Lånekassen.
Varighet: Ca 205 timer. Kveldskurs, fra kl 18.00-21.30 ca en gang i uka. Følger skolens ferier. En lørdagssamling i semesteret.
Sted:
Skjetlein grønt kompetansesenter, 7083 Leinstrand.
Deler av undervisning kan bli via Skype/videokonferanse.
Påmelding:

Innen 1. mars 2018.
Kontakt: sgk@stfk.no, 72811340

Kurset er spesielt egnet for:

  • Personer som ønsker en formell landbruksopplæring, eller som ønsker et grunnlag for å drive gårdsbruk
  • Personer som er i arbeid på dagtid eller ikke har anledning til å delta i vanlig undervisning
  • Personer som ønsker å forbedre karakterer, og/eller som sikter mot høyere utdanning innen naturbruk

Fagemner på kurset

  • Plante- og husdyrproduksjon
  • Gårdsdrift
  • Utmark og kulturlandskap
  • Økonomi og driftsledelse
  • Økologisk landbruk
Vi henter inn lærerkrefter fra landbrukets organisasjoner og fra skoleverket, og ønsker å tilby en dagsaktuell og relevant utdanning innen fagene.

Læreplanen for kurset finner du her.

Eksamen som privatist

Du kan ta eksamen som privatist. Dette melder du deg opp til på privatistweb.no. Hvis du ønsker å gå opp til eksamen som privatist koster det kr 1000,- per eksamen. Dette er en avgift som i sin helhet går til Eksamenskontoret, som også har alt ansvar knyttet til eksamensplanlegging og gjennomføring. All informasjon om dette finnes på privatistweb.no. Det er tilsammen 6 eksamner.

Alle deltakere som har deltatt på minst 80 % av kurset vi få utstedt kursbevis for fullført kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurset ved å fylle ut og sende inn et påmeldingsskjema som ligger her. Dette kan skannes inn og sendes på e-post eller per vanlig post. Påmeldingsfrist 1. mars 2018.
NB! Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget.

Kurset er godkjent av Lånekassen.