Nyheter

"Gården som pedagogisk ressurs"

13.09.2017 11:08
Den 3. og 4. november inviterer Inn på tunet Midt-Norge og Grønt kompetansenter til 2 -dagers kurs - "Gården som pedagogisk ressurs...
Les mer

Fagskoletilbudene

04.09.2017 12:39
32 studenter startet i går (31. augsut) på de to nye fagskoleutdanninger innen landbruk, henholdsvis Kornproduksjon og driftsledels...
Les mer

Kurs i oppstart av andelslandbruk for bønder og andre interesserte 23. oktober

04.09.2017 12:28
Mandag 23. oktober blir det Kurs i oppstart av andelalandbruk for bønder og andre interesserte her på Skjetlein. Frist for påmeldin...
Les mer

Motorsagkurs 11. og 12. september

18.08.2017 08:28
Interessert i kurs om sikker bruk av motorsag - dokumentert sikkerhetsopplæring? Påmelding innen fredag 1. september.
Les mer

Temakveld: Økologisk vekstskifte med markvandring

07.08.2017 10:43
I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag inviterer vi til gratis temakveld om økologisk vekstskifte; erter og korn onsda...
Les mer

Årets VG2 gjeng

13.06.2017 09:52
En glad og fornøyd gjeng med kommende blomsterdekoratører er ferdig med undervisningen. De har i disse dager både teoretisk og prak...
Les mer

Inn på tunet som næring - oppstartskurs 9. og 10. mars på Mære

21.02.2017 12:52
Har du begynt å legge planer for et inn på tunet-tilbud eller har de første brukerne kommet til gårds? Her er kurset som gir deg gr...
Les mer

VG2 Blomsterdekoratør

10.02.2017 08:04
OBS - noen få ledige plasser! Søknadsfristen utvidet til 14. august. Nytt kurs i VG 2 Blomsterdekoratør starter opp på Skjetlein de...
Les mer

Fagskole i landbruksfag - fortsatt noen ledige plasser

22.12.2016 10:19
Ta kontakt med Chr. Thams fagskole dersom du er interessert i en av de ledige plassene. Telefon: (+47) 72 81 12 10. E-post: postmot...
Les mer

Hestemøkk som gjødselkilde

27.09.2016 12:24
Kurset retter fokus mot verdien av hestegjødsel som næringskilde i landbruket. Ulike eksempler på håndtering av gjødselen vil bli g...
Les mer

Utviklingsansvaret for grønn næring legges til Skjetlein vgs

05.07.2016 14:04
Selv om Skjetlein grønt kompetansesenter avvikles i sin nåværende form 1. september, vil flere av utdanningsløpene gå som planlagt....
Les mer

Mat i byen - urbant landbruk og bynært landbruk

14.03.2016 11:07
Urbant landbruk er i vinden som aldri før og stadig flere byer diskuterer hvordan de skal skaffe mat til egen befolkning. Den først...
Les mer

Økologisk 3.0 - Innovasjon og samfunnsutvikling

05.01.2016 12:25
I november 2015 arrangerte vi kongressen Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling på Røros, i samarbeid med NIBIO, Fylkesman...
Les mer

Halmhus: Utradisjonell og miljøvennlig husbygging

25.11.2015 15:15
Vi tilbyr nå kurs i halmhusbygging. Halmhus bygges av naturlige og lokale ressurser og er kjent for sitt gode inneklima.Totalt er d...
Les mer