Agronomutdanning for voksne

Høsten 2018 starter vi opp ny nasjonal modell for voksenagromutdanningen her på Skjetlein. Agronomutdanningen omfatter alle landbruksfag på VG2 og VG3 Landbruk, og er spesielt rettet mot voksne som ønsker formell landbrukskompetanse.

Utdanningen gjennomføres på deltid over 2 år. Bestått eksamen gir rett til tittelen agronom. Nedre alderersgrense er 25 år.