Fagskole i landbruksfag - fortsatt noen ledige plasser

Ta kontakt med Chr. Thams fagskole dersom du er interessert i en av de ledige plassene. Telefon: (+47) 72 81 12 10. E-post: postmottak.meldal@stfk.no

I 2017 starter vi i samarbeid med Chr. Thams fagskole opp fagskoletilbud Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Begge tilbudene er 1-årig fagskole i landbruksfag (60 fagskolepoeng), og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Du kan delta på samlingene ved oppmøte på Skjetlein grønt kompetansesenter eller du kan følge undervisningen via videokonferanse/internett. Mer info finner du på her.


Søknadsfristen er 15. april 2017, du leverer din søknad på nett hos nasjonalt opptakskontor/VIGO. Se www.fagskoleopptak.no eller www.vigo.no.