Fagskoletilbudene

32 studenter startet i går (31. augsut) på de to nye fagskoleutdanninger innen landbruk, henholdsvis Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse. Dette er de eneste tilbudene i landet innen de nevnte områdene. Begge tilbudene er 1-årig og består av 60 fagskolepoeng. Studiene tas på deltid over 2 år.

De 32 studentene er geografisk spredd fra Mosjøen i nord til Halden i sør, om lag halvparten er fra Sør-Trøndelag. Når eksamen er fullført får kandidatene tittelen agrotekniker, og er da godt skolert til å forvalte landbruksforetak og arbeide med rådgivning innen agronomi, miljø og økonomi.