Hestemøkk som gjødselkilde

Kurset retter fokus mot verdien av hestegjødsel som næringskilde i landbruket. Ulike eksempler på håndtering av gjødselen vil bli gjennomgått, for eksempel trommelkompostering og rankekompostering. Likeså vil aktuelle produkter som kan lages av hestegjødsel bli presentert. Kunnskap om strømidlene sine egenskaper og økonomiske betraktninger vil også belyses på kurset. I dag blir mye gjødsel dumpet og forårsaker forurensning og andre ulemper. Det er et mål at så mye husdyrgjødsel som mulig tilbakeføres til dyrkingsjord slik at kretsløpet av næringsstoffer blir så godt som mulig. Kurset vil gi hesteeiere og hestebedrifter grunnlag for å planlegge god håndtering av gjødselen, enten de skal behandle den selv eller sende den videre for håndtering.