Inn på tunet som næring - oppstartskurs 9. og 10. mars på Mære

Har du begynt å legge planer for et inn på tunet-tilbud eller har de første brukerne kommet til gårds? Her er kurset som gir deg grunnleggende kunnskap for å starte opp et Inn på tunet-tilbud.


Mære landbruksskole arrangerer i samarbeid med Inn på tunet Norge SA oppstartskurs i Inn på tunet som næring. Vi har fått med Hege Lindstrøm i Inn på Tunet Norge SA som kursholder. Hun har lang erfaring fra Inn på tunet og kjenner kunder, brukere, muligheter og utfordringer bedre enn de fleste. Sammen med Hege vil det være flere spennende foredragsholdere som blant annet forteller om egne virksomheter.

Innhold:

Grunnleggende om inn på tunet, markedskunnskap, markedsforståelse, godkjenningsordning (KSL) for Inn på tunet-gårder, økonomiforståelse, anbud og prissetting, fokus på arbeid med utvikling i egen bedrift.

Les mer om kurset og påmelding her.