Mat i byen - urbant landbruk og bynært landbruk

Urbant landbruk er i vinden som aldri før og stadig flere byer diskuterer hvordan de skal skaffe mat til egen befolkning. Den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk i Norge arrangeres i Trondheim 12. april.

Til konferansen kommer bl.a. Joy Carey som har jobbet med økologisk og lokal mat i Storbritannia siden 1990. Hennes nedslagsfelt omfatter hagebruk, offentlig innkjøp, sosiale virksomhetsmodeller i lokalsamfunnet, og nasjonale strategiske programmer for å endre matpolitikk og kultur.

Hun er forfatter av rapporten "Who Feeds Bristol "- som ble lagt til grunn for Bristolregionens matplan - Bristol Good Food Plan. Hun er medlem av Bristol Food Policy Council, leder i Bristol Food Network og leder i f3, et Bristolbasert konsulentbyrå innen lokalmat. I 2013 co-produserte hun filmen "Local Food Roots" om fremveksten, resultatene og utfordringene for den britiske lokalmat-bevegelsen siden 1990.

Diskusjon og workshop

Vi får innblikk i arbeidet med urbant landbruk i andre norske byer og en oversikt over hva som skjer i Europa og ellers verden på dette området. Vi avslutter dagen med workshops hvor vi diskuterer konkrete problemstillinger relatert til utvikling av urbant landbruk i vår region. Her kan vi blant annet delta i diskusjon om utvikling av kompetansesenter for urbant landbruk som samarbeidsprosjekt mellom Voll gård og Skjetlein Grønt Kompetansesenter.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har tatt initiativ til å etablere en nettverksgruppe for urbant landbruk i Trondheimsregionen. Nettverksgruppen består av representanter fra Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nibio, Bygdeforskning, NTNU, Sør-Trøndelag Bondelag, Byneset Bondelag, Voll gård, Skjetlein Grønt Kompetansesenter og «urbane dyrkere» Det er denne gruppen som står bak den første nasjonale konferansen med dette temaet.

Programmet og informasjon om påmelding finner dere her.

Ingen filer