Motorsagkurs 11. og 12. september

Interessert i kurs om sikker bruk av motorsag - dokumentert sikkerhetsopplæring? Påmelding innen fredag 1. september.


Målgruppe for kurset er alle som bruker motorsag i næringsrettet virksomhet og trenger dokumentert sikkerhetsopplæring iflg.forskrifter. Det blir undervisning i riktig teknikk ved felling, kvisting og kapping av trær, samt en gjennomgang av daglig og ukentlig vedlikehold av motorsaga. Det blir også opplæring i filing av motorsagkjedet.

Aldersgrensen for å kunne delta er 15 år. Kursleder er Jon Olav Martinsen, lærer ved Skjetlein videregående skole. Vi sender ut faktura for betaling av kursavgift. Bevis på dokumentert sikkerhetsopplæring blir utsendt etter fullført kurs og betalt faktura.

Mer info om kurset og påmelding finner du her.