Økologisk 3.0 - Innovasjon og samfunnsutvikling

I november 2015 arrangerte vi kongressen Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling på Røros, i samarbeid med NIBIO, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Helge Christie og Rørosmeieriet.
Økologisk 3.0 hadde som mål å bli en møteplass mellom samfunnet og økologiske og konvensjonelle bønder. Kongressen skulle gi inspirasjon, kunnskap og gi deg muligheten til å dele dine erfaringer om veien mot økologiske prinsipper for hele samfunnet. Vi inviterte til en nasjonal og nordisk samling med fokus på forskning og utvikling innen økologisk mat og landbruk. Kongressen var en møteplass mellom ulike samfunnsaktører fra forskning, undervisning, forvaltning, økologiske og konvensjonelle produsenter, og fra handel- og servicenæringen.

Våre samarbeidspartnere både finansielt og faglig var Foregangsfylkene for økologisk landbruk og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Program

Programmet for kongressen var delt opp i ulike emner. Dag 1 var en ettermiddag med fokus på matregionen Røros og alt det spennende som har skjedd der de siste 20 årene. Dag 2 var fagdagen, som også delvis var delt opp i parallelle sesjoner. Her kom foregangsfylkene for økologisk landbruk i Norge sterkt på banen og fremmet sine saker. Dag 3 var avsatt for nettverksmøter og parallelle sesjoner.

På Agropub.no ligger de fleste presentasjonene fra kongressen. God lesing!