Temakveld: Økologisk vekstskifte med markvandring

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag inviterer vi til gratis temakveld om økologisk vekstskifte; erter og korn onsdag 23. august kl. 19.00 - 21.30 på Skjetlein grønt kompetansesenter.
Vi serverer kaffe og noe å bite i.
PROGRAM
Anders Eggen, NLR, orienterer om
- økologisk dyrking av erter
- fordeler med vekstskifte (korn - erter)
- ugressbekjempelse
- innhøsting
- ettervirkning
- lagring/levering
- økonomi

Markvandring i erteåkeren hos Ola Borten Moe.
VELKOMMEN!