Regionalt miljøtilskudd

Trondheim og Klæbu inviterer til informasjonsmøte om endringer og nye ordninger i Regionalt miljøtilskudd

Trondheim og Klæbu kommune inviterer til informasjonsmøte om endringer og nye ordninger i Regionalt miljøtilskudd

Etter at vi har blitt storfylke har det blitt endringer og nye ordninger i tilskuddsordningen og vi ønsker å informere gårdbrukere i Trondheim og Klæbu kommune om dette.

Det regionale miljøtilskuddet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Formålet med miljøtilskudd er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensning.

Fylkesmannen vil komme og informere, og det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Møtested: Skjetlein, Auditoriet

Dato og tidspunkt: torsdag 3.mai kl 19-21.

Enkel servering.

Kommentarer

Bli den første til å kommentere