UTBYGGING FOR 15-30 KYR

Året 2018 er året for fornying av fjøs med 15 - 30 melkekyr. I henhold til nasjonale føringer skal Innovasjon Norge prioritere disse brukene i år.
Grønt kompetansesenter, Norsk Landbruksrådgiving og Tine Rådgiving inviterer derfor til kurs; UTBYGGING PÅ 15-30-KYRSBRUKET.
Kurset holdes på Skjetlein Grønt Kompetansesenter, Auditoriet mandag 23. april kl. 10-15 og tirsdag 24. april kl. 10-15. Påmeldingsfristen er onsdag 18. april. Les mer om kurset og meld deg på her.