Om oss

 Grønt kompetansesenter finner du på Skjetlein videregående skole, som ligger på Leinstrand, ca 15 km sør for Trondheim sentrum. For tiden er det 2 ansatte ved kompetansesenteret. Vår oppgave er å bidra til at grønne næringer blir attraktive og lønnsomme gjennom å tilby ny grønn kunnskap. Dette gjør vi hovedsaklig gjennom å levere kurs - og kompetansegivende tilbud, samarbeid og nettverk, samt at vi skal bidra til forskning og utvikling.
Våre politisk vedtatte fokusområder er:
  • Bynært og urbant landbruk
  • Den nye bonden
  • Klimasmart landbruk
  • Teknologi i grønne næringer
  • Økologisk landbruk